Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Samenwerking met Partytentmetkorting.nl     1.Algemeen U ontvangt leads voor partytenten en gerelateerde zaken via aan partytentmetkorting.nl gerelateerde websites ter ondersteuning van de leadgeneratie om nieuwe klanten binnen te halen. Partytentmetkorting.nl doet haar best om de leads aan te laten sluiten bij de wensen van de klant.   2.Kosten De kosten per lead zijn: €5,98 ongeacht de omvang van de leads. Indien er meer dan 30 leads per maand zijn verzonden heeft u de mogelijkheid de leads voor die maand tot de 1e van de volgende maand stop te zetten.   3. Fraude De ontvangen leads zijn enkel bedoeld voor het bedrijf waar de overeenkomst tot het ontvangen van leads is afgesloten. Het is niet toegestaan de leads door te spelen naar andere bedrijven. Indien deze praktijken worden vastgesteld door partytentmetkorting.nl,  zal er een factuur gestuurd worden ter waarde van €1000,-- als schadevergoeding en zal het leveren van leads per direct worden stopgezet.   4. Aanmelden Aanmelding vindt plaats via http://partytentmetkorting.nl/pilot/, per mail of per telefoon.   5. Betalingen U ontvangt rond de eerste van de maand een overzicht van de afgenomen leads. Indien deze factuur niet binnen de termijn van 7 dagen wordt voldaan, wordt het toesturen van leads stopgezet. Vergeet niet dat een lead die op dag 1 van de voorgaande maand wordt ontvangen een betalingstermijn van 30+7 dagen heeft.   6. Stopzetten samenwerking Partytentmetkorting.nl Wij hechten er veel waarde aan indien u uw reden van opzegging wilt aangeven. Opzeggingen dienen onder vermelding van uw naam-, adres en woonplaatsgegevens, per mail via info@partytentmetkorting.nl te worden doorgegeven. Vermeld s.v.p. hierbij "opzegging abonnement partytentmetkorting.nl”